SORTIFLEX

Automatyczny system obsługi i magazynowania szkła powstały jako odpowiedź firmy Forvet na wymagania dotyczące kontroli i optymalizacji sekwencjonowania przepływu szkła. Zaprojektowany by spełniać wymagania dot. elastyczności różnych procesów, dzięki czemu może pracować zarówno z maszynami Forvet, jak i może być zintegrowany ze wszystkimi najważniejszymi urządzeniami w dziedzinie szkła płaskiego. Działa jako bufor czasowy, aby zoptymalizować przepływ szkła z różnych źródeł do pojedynczego wyjścia lub jako pojedyncze źródło do wielu wyjść. Opatentowana dwupoziomowa powierzchnia magazynowa zwiększa, poprzez podwojenie, liczbę dostępnych miejsc w tej samej podstawie, zwiększając w ten sposób powierzchnię magazynową bez potrzeby zwiększania powierzchni produkcyjnej.

SORTIFLEX może składać się z:
A. NAVETTA 45: załadunek i rozładunek
B. JEDNOSTKI MAGAZYNOWE: powierzchnia magazynowa jedno- lub dwupokładowa
C. Optymalizacja przed piecem
D. Robot obrotowy (nie szkło LOW-E)
E. Oprogramowanie do optymalizacji SORTOWANIA