Movetro SA

System półautonmatycznego magazynu szkła pozwalający znacznie zautomatyzować proces przechowywania szkła, przy jednoczesnym zdecydowanym ograniczeniu powierzchni potrzebną do jego magazynowania. Magazyn możemy łączyć z systemami załadunku, które będą zasilać linie do rozkroju. Magazyny dostępne we wszystkich występujących standardach wielkości szkła JUMBO, PÓŁ JUMBO, EXTRA JUMBO.