Movetro A

System automatycznego magazynowania szkła pozwalający zautomatyzować proces przechowywania szkła, przy jednoczesnym zdecydowanym ograniczeniu powierzchni potrzebnej do jego magazynowania. Magazyn możemy łączyć z systemami automatycznego załadunku, które będą zasilać linie do rozkroju tworząc w pełni zautomatyzowany cykl produkcyjny. Magazyny dostępne we wszystkich występujących standardach wilkości szkła JUMBO, PÓŁ JUMBO, EXTRA JUMBO.