MENHIR

Łupiarka do kamienia, najpotężniejsza w ofercie Steinex, przeznaczona do bardzo dużych kamieni, pracująca z dużą dokładnością. Stosowana przede wszystkim jako maszyna główna w linii do rozłupywania, produkująca półfabrykaty z kamienia lub jako maszyna wytwarzająca produkty końcowe, jak krawężniki. W końcowym momencie rozłupywania, przestrzeń ładunkowa maszyny opuszcza się na nieruchomy nóż, zapewniając niebywałą dokładność cięcia nawet największych i najtwardszych kamieni.
Opcje: podajniki, manipulatory, systemy załadunku.

DANE TECHNICZNE

Kategoria: Tag: