GENIUS 46 LM

Stół numeryczny do rozkroju z trzema osiami kontrolowanymi, przeznaczony do cięcia szyb laminowanych i monolitycznych. Pozycjonowanie szkła w celu dokonania cięcia, przełamania i oddzielenia odbywa się całkowicie automatycznie. Jest to stół wykorzystywany do cięcia dużych ilości szkła laminowanego, jak również do cięcia krzywoliniowego. Maszyna jest zarządzana przez kontrole numeryczną IWNC, zintegrowaną z komputerem klasy PC, pracującym w systemie Windows.

Dodatkowe funkcje zwiększające wydajność:
– Paski transportowe na części załadunkowej stołu.
– „Bufor wertykalny ” zainstalowany na stole roboczym, w celu podnoszenia obciętych arkuszy szkła, aby umożliwić pozostałej części arkusza na pozycjonowanie się w celu wykonywania cieć na osi Y.

Kategoria: Tag: