FC 32M 3300 Mill/WJ

Jedyna na świecie maszyna sterowana numerycznie zdolna do jednoczesnego załadunku, pracy i rozładowania jednej tafli lub dwóch równocześnie, bez pośredniej obsługi. Wyposażona jest w 32 narzędzia zainstalowane na 4 głowicach, które pracują jednocześnie, niezależnie lub w połączeniu ze sobą służące do wiercenia, pogłębiania i frezowania. Pozwala na jednoczesne użycie 4 narzędzi na tym samym szkle, drastycznie skracając czas cyklu. Prawdziwa elastyczność zdolności maszyny to jednoczesna praca na dwóch różnych taflach szkła, przy różnej obróbce. Opcjonalnie z waterjet.