Firma MEKANIKA jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę renomowanych firm włoskich, dostawcą maszyn do obróbki szkła, kamienia, drewna i mebli. Oferujemy kompleksowe rozwiązania: projekty, maszyny, narzędzia, oprogramowanie, usługi serwisowe i szkoleniowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MEKANIKA Sp. zo.o. w okresie od 01.10.2011 do 31.03.2014r. realizowała inwestycję pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Mekanika Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowoczesnego stolarskiego zakładu usługowego" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 : Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Średnie przedsiębiorstwa. Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-9-0453-1508-12.