Movetro A

System automatycznego magazynowania szkła pozwalający zautomatyzować proces przechowywania szkła, przy jednoczesnym zdecydowanym ograniczeniu powierzchni potrzebnej do jego magazynowania. Magazyn możemy łączyć z systemami automatycznego załadunku, które będą zasilać linie do rozkroju tworząc w pełni zautomatyzowany cykl produkcyjny. Magazyny dostępne we wszystkich występujących standardach wilkości szkła JUMBO, PÓŁ JUMBO, EXTRA JUMBO.

Movetro C

Załadunek jest elementem połączonego rozwiązania dla automatycznego transportowania szkła w procesie produkcji, służy do pobrania tafli i załadowania jej na linie do rozkroju. Wykorzystując załadunek uzyskujemy bardzo dużą elastyczność i wydajność. Załadunek może współpracować z wieloma rozwiązaniami obsługującymi magazyny szkła jak np. Movetro CAM, TMA i inne. Załadunek dostępny we wszystkich występujących standardach wielkości szkła JUMBO, PÓŁ JUMBO, EXTRA JUMBO, a dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do zarządzania załadunek samodzielnie określa jakiego obiegu próżni użyć aby obsłużyć wybrany wymiar tafli szkła.

Movetro CAM

System CAM nie jest rozwiązaniem pojedynczym tylko kompletną grupą rozwiązań do zarządzania i ładowania tafli szkła kierowany dla klientów, którzy szukają oszczędności miejsca oraz elastycznych rozwiązań mogący zasilać kilka linii do rozkroju w tym samym czasie. System dostępny we wszystkich występujących standardach wielkości szkła JUMBO, PÓŁ JUMBO, EXTRA JUMBO.

Dzięki wykorzystaniu tej technologii klient zyskuje:
1 )Miejsce – w połączeniu z systemami automatycznego magazynowania zyskujmy bardzo duże skoncentrowanie szkła w magazynie porównując z tradycyjnym systemem stałych stojaków
2) Wydajność – dzięki szybkiemu cyklowi i możliwości obsługiwania 2 arkuszy w tym samym czasie można łatwo osiągnąć wysoką wydajność
3) Brak przerw w pracy – brama załadunkowa dedykowana do rozładowania samochodu ze szkłem w trybie automatycznym, nawet w czasie przerwy nocnej
4) Elastyczność – w każdym cyklu suwnica podnosi inny arkusz, jest to idealne rozwiązanie dla klientów mających bardzo zróżnicowaną produkcje, produkujących krótkie serie i używających wiele rodzajów szkła podczas tej samej zmiany.
5) Bezpieczeństwo – system działa automatycznie, więc operator nie musi już wchodzić do magazynu po tafle szkła – czeka na materiał przy stole do łamania.

Movetro SA

System półautonmatycznego magazynu szkła pozwalający znacznie zautomatyzować proces przechowywania szkła, przy jednoczesnym zdecydowanym ograniczeniu powierzchni potrzebną do jego magazynowania. Magazyn możemy łączyć z systemami załadunku, które będą zasilać linie do rozkroju. Magazyny dostępne we wszystkich występujących standardach wielkości szkła JUMBO, PÓŁ JUMBO, EXTRA JUMBO

Movetro TMA

Kompletny system do automatycznego zarządzania magazynowania i przenoszenia szkła w rozmiarach pół jumbo, jumbo i extra jumbo, gdzie przenoszone są całe stojaki i ustawiane do sekcji automatycznego załadunku.

Dzięki wykorzystaniu tej technologii klient zyskuje:
1) Miejsce – koncentracja szkła w magazynie jest znacznie wyższa niż przy klasycznych stałych stojakach
2) Wysoką wydajność – system w odróżnieniu do tradycyjnych rozwiązań magazynowych przeładowuje nie pojedyncze tafle, ale całe stojaki o wadze do 15 ton. Dzięki tak dużemu zaopatrzeniu nigdy nie ma problemu z zaopatrzeniem linii produkcyjnej przez co możemy swobodnie obsługiwać więcej lin do cięcia
3) Bark przerw w pracy – dzięki stacjom załadowczym, gdy stojak jest wolny operator może załadować kolejny bez konieczności przerywania pracy
4) Elastyczność – system może być dopasowany do warunków w hali klienta może pracować w pomieszczeniach z kolumnami, w miejscach gdzie strop nad magazynem jest niski, jak również w miejscach gdzie operator nie mógł by załadować szkła ze względu na brak miejsca na podniesienie.
5) Bezpieczeństwo – operator pracuje tylko w ograniczonym obszarze stacji ładującej, nie musi wchodzić do środka magazynu gdzie znajduje się szkło.