Chiara Modular

Pierwsza maszyna zdolna do obróbki szkła o różnych rozmiarach, grubościach i kształcie bez konieczności ręcznej regulacji pomiędzy taflami. W linii z automatycznym systemem załadunku i wiertarką Francesca może produkować fasady zwykłe i profilowane, kabiny prysznicowe, ścianki działowe itd. i to z jednym operatorem! Ta wyjątkowa maszyna wykonuje operacje szlifowania i polerowania na wszystkich stronach tafli, nawet jeśli nie jest to kwadrat (od 3 do 8 boków). Wyposażona w 4 głowice (każda z 8 wrzecionami). Posiada możliwość automatycznej zmiany grubości, kształtu i wymiaru pomiędzy kolejnymi taflami. Posiada możliwość zmiany wykończenia krawędzi pomiędzy każdą stroną tej samej tafli szkła oraz kolejnymi. Pozycjonowanie wrzecion szlifująco-polerujących i kompensacja zużycia ściernicy w pełni automatyczna. Rozmiary szkła z automatyczną kontrolą.

Chiara MTP8

Maszyna zdolna do obróbki szkła o różnych rozmiarach i grubościach bez konieczności ręcznej regulacji pomiędzy taflami. W linii z automatycznym systemem załadunku i wiertarką Francesca może produkować fasady, kabiny prysznicowe, ścianki działowe itd. i to z jednym operatorem! Maszyna wyposażona w 4 głowice (każda z 8 wrzecionami) szlifująco-polerujące wszystkie 4 boki jednocześnie. Posiada możliwość automatycznej zmiany grubości, kształtu, wymiaru pomiędzy kolejnymi taflami. Posiada możliwość zmiany wykończenia krawędzi pomiędzy każdą stroną tej samej tafli szkła oraz kolejnymi. Pozycjonowanie głowic szlifująco-polerujących i kompensacja zużycia ściernicy w pełni automatyczna. Rozmiary szkła z automatyczną kontrolą.

CHIARA MULTIFLEX

Maszyna wyposażona 2 głowice (każda z 10 wrzecionami) szlifująco-polerujące każde szkło (od 3 do 8 krawędzi). Posiada możliwość zmiany grubości, kształtu i wymiarów pomiędzy dwoma kolejnymi taflami bez konieczności ręcznego dostosowania szkła. Z możliwością zmiany wykończenia krawędzi pomiędzy każdą stroną tej samej tafli szkła oraz pomiędzy kolejnymi.
Szlifowanie: pozycjonowanie wrzecion polerskich i kompensacja zużycia ściernicy w pełni automatyczna.

COMBIFLEX

Maszyna stworzona i zaprojektowana z myślą o samowystarczalności we wszystkich procesach. Od załadunku surowego szkła do rozładunku całkowicie obrobionego szkła, operator nie musi wspomagać procesu ani dostosowywać maszyny, nawet przy zmianie grubości kształtu, wymiarów czy procesu obróbki.

Łączy w sobie:
– Automatyczny załadunek
– Krawędziarko-polerkę CHIARA
– Wiertarko-frezarko-waterjet Francesca
– Centrum obróbcze
– Myjkę
– Automatyczny rozładunek

FC 16M 1250 H.O.

Maszyna jest w stanie wykonywać operacje wiercenia, pogłębiania i frezowania płaskich tafli szklanych o grubości od 3 do 25 mm włącznie z elementami „nie kwadratowymi”. Użyteczne pole robocze dla szerokości wynosi 1250 mm i bez ograniczeń dot. długości. Ponadto nie ma ograniczeń między rozmieszczeniem otworów. Max średnica wiercenia wynosi 70 mm, a większe średnice osiągamy dzięki funkcji frezowania. Cykl pracy jest całkowicie automatyczny, bez jakiejkolwiek ingerencji ręcznej. NC optymalizuje prędkość zbliżania się głowic, kontroluje posuw transportu szkła, prędkość wiercenia i ilość wody oraz reguluje wysokość wiertła, aby skompensować jego zużycie. Operator musi jedynie podać średnicę otworu i jego współrzędne.

FC 16M 1600 Mill/WJ (Opcjonalnie WaterJet)

Sterowane numerycznie centrum obróbcze, umożliwiające operacje wiercenia, pogłębiania i frezowania płaskich tafli szklanych o grubości od 3 do 25 mm włącznie z elementami „nie kwadratowymi”. Użyteczne pole robocze dla szerokości wynosi 1600 mm i bez ograniczeń dot. długości. Ponadto nie ma ograniczeń między rozmieszczeniem otworów. Max średnica wiercenia wynosi 70 mm, a większe średnice osiągamy dzięki funkcji frezowania. Cykl pracy jest całkowicie automatyczny, bez jakiejkolwiek ingerencji ręcznej. NC optymalizuje prędkość zbliżania się głowic, kontroluje posuw transportu szkła, prędkość wiercenia i ilość wody oraz reguluje wysokość wiertła, aby skompensować jego zużycie. Operator musi jedynie podać średnicę otworu i jego współrzędne.

FC 16M 2000/2600 Mill/WJ (Opcjonalnie WaterJet)

Sterowane numerycznie centrum obróbcze, umożliwiające operacje wiercenia, pogłębiania i frezowania płaskich tafli szklanych o grubości od 3 do 25 mm włącznie z elementami „nie kwadratowymi”. Użyteczne pole robocze dla szerokości wynosi 2000 mm lub 2600 mm i bez ograniczeń dot. długości. Ponadto nie ma ograniczeń między rozmieszczeniem otworów. Max średnica wiercenia wynosi 70 mm, a większe średnice osiągamy dzięki funkcji frezowania. Cykl pracy jest całkowicie automatyczny, bez jakiejkolwiek ingerencji ręcznej. NC optymalizuje prędkość zbliżania się głowic, kontroluje posuw transportu szkła, prędkość wiercenia i ilość wody oraz reguluje wysokość wiertła, aby skompensować jego zużycie. Operator musi jedynie podać średnicę otworu i jego współrzędne.

FC 32M 3300 Mill/WJ (opcjonalnie WaterJet)

Jedyna na świecie maszyna sterowana numerycznie zdolna do jednoczesnego załadunku, pracy i rozładowania jednej tafli lub dwóch równocześnie, bez pośredniej obsługi. Wyposażona jest w 32 narzędzia zainstalowane na 4 głowicach, które pracują jednocześnie, niezależnie lub w połączeniu ze sobą służące do wiercenia, pogłębiania i frezowania. Pozwala na jednoczesne użycie 4 narzędzi na tym samym szkle, drastycznie skracając czas cyklu. Prawdziwa elastyczność zdolności maszyny to jednoczesna praca na dwóch różnych taflach szkła, przy różnej obróbce.

FORBOT

Automatyczny system do przenoszenia i magazynowania szkła, bez konieczności dodatkowej ingerencji operatora.

Dane techniczne:
– Transport szkła (w rzędzie): pojedyncza tafla, poziomo
– Min. wysokość transportu szkła w poziomie: 885 mm
– Wymiar szkła o standardowej konstrukcji
– Załadunek/rozładunek z obu stron: 1500x3050x19mm max
– Max. waga: 220 kg
– Prędkość osi translacji: 60m/min
– Czas cyklu: <30s

SORTIFLEX

Automatyczny system obsługi i magazynowania szkła powstały jako odpowiedź firmy Forvet na wymagania dotyczące kontroli i optymalizacji sekwencjonowania przepływu szkła. Zaprojektowany by spełniać wymagania dot. elastyczności różnych procesów, dzięki czemu może pracować zarówno z maszynami Forvet, jak i może być zintegrowany ze wszystkimi najważniejszymi urządzeniami w dziedzinie szkła płaskiego. Działa jako bufor czasowy, aby zoptymalizować przepływ szkła z różnych źródeł do pojedynczego wyjścia lub jako pojedyncze źródło do wielu wyjść. Opatentowana dwupoziomowa powierzchnia magazynowa zwiększa, poprzez podwojenie, liczbę dostępnych miejsc w tej samej podstawie, zwiększając w ten sposób powierzchnię magazynową bez potrzeby zwiększania powierzchni produkcyjnej.

SORTIFLEX może składać się z:
A. NAVETTA 45: załadunek i rozładunek
B. JEDNOSTKI MAGAZYNOWE: powierzchnia magazynowa jedno- lub dwupokładowa
C. Optymalizacja przed piecem
D. Robot obrotowy (nie szkło LOW-E)
E. Oprogramowanie do optymalizacji SORTOWANIA