ECHO TWIN / ECHO BELT

Systemy TWIN i BELT są stosowane w piłach mostowych DONATONI w celu uzyskania bardzo wysokiej wydajności. Pomagają zwiększyć efektywność redukując zbędne przestoje do minimum. TWIN to system oparty na dwóch zamieniających się stołach, a BELT to taśmowy system transportu. Oba te systemy znajdują zastosowanie w połączeniu z piłami ECHO i SPRINTER.