SZCZOTKARKO SZLIFIERKA

WIERTARKA CNC SKIPPER 100 BIESSE

CENA MASZYNY 75 000,- E

STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY

OPIS ZESPOŁÓW

WYMIARY PŁYT

Długość           90 - 3.000 mm

Szerokość        70 - 1.000 mm

Grubość           8(*) - 60 mm

(*) Przy długości płyty pow. 2000 mm grubość min. wynosi 13 mm

 

ZASIĘG PRACY NARZĘDZI

(wielkości odnoszą się do osi narzędzi)

Oś X    (długość)                                                                                                       

Otwory pionowe                                                                      0 – 3 000 mm

Otwory poziome w X                                                               0 – 3 000 mm

Otwory poziome w Y                                                               0 – 3 000 mm

Frezowanie ciągłe (przy pomocy elektrowrzecion)                      0 – 2 500 mm

Frezowanie cząstkowe (przy pomocy elektrowrzecion)               0 – 3 000 mm

Kanały ciągłe (z piłką) w kierunku X                                          0 – 2 500 mm

Kanały cząstkowe (z piłką) w kierunku X                                   0 – 3 000 mm

 

Oś Y (szerokość)

Otwory pionowe w Y                                                                0    –    1 000    mm

Otwory pionowe z „ Systemem 32”                                           32  –     1 000    mm

Otwory poziome w X                                                               0    –    1 000    mm

Otwory poziome w Y                                                               90  –     1 000    mm

Frezowanie (przy pomocy elektrowrzecion)                               0    –    950       mm

Kanały (z piłką) w kierunku X                                                    112–     1 000    mm

 

JEDNOSTKI OPERACYJNE

Skipper dysponuje 78 niezależnymi wrzecionami, 39 na górnej jednostce operacyjnej i 39 na dolnej jednostce; 2 jednostki operacyjne w lustrzanym odbiciu, o następującej  konfiguracji:

-           29 niezależnych wrzecion pionowych o rozstawie osi 32 mm, z czego 19 wzdłuż osi X ( System 32) i 10 wzdłuż osi Y

-           8 niezależnych wrzecion poziomych ustawionych wzdłuż X (4 z podwójnym wyjściem)

-           2 niezależne wrzeciona poziome ustawione w kierunku Y negatywnym.

 
 

 

 

 

STOŁY ROBOCZE I STÓŁ DOCISKU

Główny stół roboczy jest nieruchomy i umieszczony jest w pozycji centralnej nad jednostką operacyjną dolną. W stole wykonane są otwory dla przejścia narzędzi.

Powierzchnia stołu jest bardzo twarda, wygładzona, o bardzo niskim współczynniku tarcia; ponadto wyposażona jest w pneumatyczny system„poduszek powietrznych”, które ulegają automatycznej aktywacji podczas faz przesuwu paneli.

Stół docisku jest wykonany identycznie jak główny stół roboczy. Poruszany jest w pionie poprzez śrubę z nakrętką wyposażoną w recyrkulujące kulki, hartowaną i szlifowaną. Przesuw odbywa się po prowadnicach liniowych i łożyskach wzdłużnych z recyrkulującymi kulkami.

Ruch paneli na płaszczyźnie odbywa się w osiach X - Y, a więc między „poduszkami powietrza” górnymi i dolnymi; podczas operacji wiercenia stół docisku jest perfekcyjnie zbliżony do paneli na stole roboczym, dla zapewnienia maksymalnej precyzji pracy także w wypadku paneli lekko „wypaczonych” (patrz otwory o podwójnej średnicy, rozszerzone).

Z głównym stołem roboczym współpracuje dodatkowy stolik tylny, również wyposażony w system „poduszek powietrznych”, co zapewnia odpowiednią podporę panelom podczas obróbki przy użyciu wrzecion poziomych i elektrowrzecion.

Również ze stołem docisku związany jest dodatkowy stolik dociskowy tylny z systemem „poduszki powietrznej”.

Stoliki dodatkowe uruchamiane pneumatycznie ON/OFF z automatyczną aktywacją i dezaktywacją przez kontrolę numeryczną CN.

 

STOŁY ROBOCZE BOCZNE I ICH PRZEZNACZENIE

Maszyna jest przystosowana do instalacji 1 stołu załadowczego i podtrzymującego, które mogą być zainstalowane po lewej stronie głównego stołu obróbczego; wybór typu stołu jest związany z wyborem kodów odpowiednich opcji .

Stół podtrzymujący i rozładowczy, połączony z ruchomą belką „Y” jest zainstalowany w maszynie po prawej stronie głównego stołu obróbczego.

Konstrukcja stołu jest zbudowana z ciągnionych elementów aluminiowych skierowanych w kierunku „Y” i wyposażonych w luźne kółka jednokierunkowe do przemieszczania wzdłuż „X” płyt podczas obróbki.

Minimalne wymiary płyt rozładowywanych z prawej strony : 180mm (X) x 130mm(Y). Ta strukturalna typologia predysponuje maszynę do współdziałania z automatycznymi systemami rozładunku .

 

OSIE X i Y

Ruch paneli w płaszczyźnie X - Y jest możliwy względem narzędzi (stałych), ponieważ zamocowane są między dwoma niezależnymi chwytakami poruszającymi się w kierunku X, przymocowanymi do belki ruchomej w płaszczyźnie Y.

Napęd belki poprzez śrubę z nakrętką wyposażoną w recyrkulujące kulki, o dużej średnicy, hartowaną i szlifowaną; przemieszczanie odbywa się na prowadnicach liniowych i łożyskach wzdłużnych z recyrkulacjącymi kulkami.

Dwa zaciski, które transportują panele, przesuwają się również po prowadnicy liniowej, przyłączonej do belki.

Każdy zacisk jest wyposażone w dwa łożyska liniowe i poruszane przy pomocy podwójnej zębatki z systemem kasowania luzów, współpracującej z listwą zębatą z zębami śrubowymi o dużej precyzji pracy.

Otwieranie i zamykanie każdego zacisku jest zdeterminowane przez ruch na 2 prowadnicach liniowych sterowany pneumatycznie.

Zaciski dysponują też czujnikiem właściwej grubości panela.

OŚ Z

Każdy zespół roboczy górny/dolny przemieszczane są w osi Z przy pomocy utwardzanej śruby kulkowej i żeńskiej śruby ze wstępnym napięciem, przesuw jest realizowany po precyzyjnych prowadnicach liniowych i kulkowych.

 

SYSTEM BAZOWANIA PŁYT

Bazowanie płyt po stronie załadunku realizowane jest poprzecznie przy pomocy zderzaków zintegrowanych z dwoma chwytakami, automatycznie pozycjonowanymi przez NC po lewej stronie, niezależne pozycjonowanie chwytaków w osi X poprzez NC pozwala na optymalne wyrównywanie płyt dowolnej długości.

Bazowanie płyt w X (bazowanie wzdłużne) jest realizowane przy pomocy 1 zderzaka ustawionego w stałej pozycji po lewej stronie głównego stołu roboczego, automatyczny nadzór NC, oraz wyeliminowanie zabiegów regulacyjnych pozwalają na sekwencyjne obrabianie płyt dowolnych rozmiarów.

 

ELEKTRONICZNA KONTROLA GRUBOŚCI

Precyzja wykonywanych w „Z” obróbek poziomych i pionowych , na płytach obrabianych podwójnie lub pojedynczo , jest gwarantowana przez odczyt grubości rzeczywistej poprzez czujnik precyzji zainstalowany na lewym zacisku.

Urządzenie pomiaru pozwala także na automatyczną weryfikację zgodności pomiędzy danymi dot. grubości (a) zachowanymi w programie i (b) rzeczywistymi danymi płyt załadowanych do maszyny.

 

NAPĘD „FULL DIGITAL”

Wszystkie systemy ruchu osi w maszynie są aktywowane przez silniki typu Brushless sterowane przez CN.

Interfejs między kontrolą numeryczną i włącznikami osi jest cyfrowy: połączenie bezpośrednie z uruchamianiem odbywa się poprzez BUS pola o b. wysokiej szybkości.

Kontrola maszyny jest zabezpieczona przez zespolony system PC Automation; technologia ta pozwala na bezpośrednie przeniesienie do struktury PC o wysokiej mocy wszystkich funkcji kontroli osi i logiki.

System interfejsu THMI ułatwia integrację maszyny w systemach procesu; zawiera dialog z oprogramowaniem „tools software” i pozwala operatorowi na maksymalną kontrolę pojedynczych urządzeń.

 

SMAROWANIE

System smarowania jest scentralizowany i automatyczny; w przerwach czasowych zaprogramowanych przez CN system wysyła automatycznie środek smarujący do prowadnic liniowych i śrub z recyrkulacją sferyczną.

 

JEDNOSTKA STEROWANIA

Kontrolowanie i zarządzanie maszyną jest realizowane przez komputer klasy PC wyposażony w system Control PC z „Soft CN”. Komputer i panel kontrolny są zamontowane na ruchomej konsoli, którą operator ustawia w pozycji dogodnej do użytkowania.

 

*KOMPUTER PC wraz z kolorowym monitorem LCD 15”.

System operacyjny Windows XP Professional.

Charakterystyka PC jest zgodna ze standardami rynkowymi

 

TELESERWIS

Pozwala na natychmiastowy i bezpośredni dostęp do kontroli numerycznej maszyny poprzez modem. W ten sposób możliwe jest sprawdzenie danych maszyny, programów użytkownika, sygnałów wejścia/wyjścia i zmiennych systemu, oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania.

Zawarte:

- wewnętrzny modem, oprogramowanie PcAnywhere Symantec (wersja host)

*Usługi teleserwisu są bezpłatne w okresie objętym gwarancją.

 

TRANSFORMATOR I ZASILACZ

Transformator i zasilacz elektroniczny napięcia 380 - 415 V (+-10%), 50/60 Hz

 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa operatorowi maszyna jest wyposażona w system ochrony złożony z:

-           zabezpieczeń obwodowych bocznych i tylnych w postaci siatki ochronnej i drzwiczek dostępu z mikro-przełącznikiem

-           przednie maty bezpieczeństwa dla wszystkich niebezpiecznych stref

-           pokrycia wygłuszające dla 2 jednostek operacyjnych z zabezpieczeniem przed kurzem i wiórami ze zintegrowanym systemem transportu pyłu.

System jest zgodny z wymogami europejskimi nr. 2006/42/CE

 

DOKUMENTACJA

•           instrukcja obsługi

•           instrukcja programowania

•           schematy elektryczne i pneumatyczne

•           katalog części zamiennych

 

WYPOSAŻENIE DO OBSŁUGI

•           zestaw kluczy

•           pompa do smarowania

•           2 puszki smaru do prowadnic

 

W KONFIGURACJI MASZYNY ZOSTAŁY ZAWARTE NASTĘPUJĄCE ZESPOŁY I URZĄDZENIA:

 

K4040015

STÓŁ ZAŁADOWCZY Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ

Stół załadunku, trwale połączony z ruchomą belką ‘Y’, jest usytuowana w poprzek głównego stołu pracy, po przeciwległej stronie względem płaszczyzny wyładunku. Powierzchnia stołu o bardzo niskim współczynniku tarcia, jest wyposażona w liczne „zaworki” powietrza, które się automatycznie aktywują podczas faz załadunku i transportu paneli.

Poduszka powietrzna zasilana jest przez wentylator o mocy 1.1 kW, zainstalowany wewnątrz maszyny.

 

K4040115

TRANSFER Z PASAMI DO ROZŁADUNKU PRAWY do automatycznego rozładunku paneli. Transfer wyposażony jest w zmotoryzowane pasy, przesuwne wewnątrz prowadnic o niskim tarciu, zainstalowane na ramie z mechanicznym napędem pionowym z aktywacją pneumatyczną ON/OFF przy udziale CN.

Rozładunek panelu odbywa się w kierunku dodatnim Y.

Max wymiary płyt do ułożenia w stos dla Skipper 100 L : 3.000 mm (X) x 1.000 mm (Y).

Min rozmiary płyty: 180 mm (X) x 130 mm (Y).

KONTAKT BW@TEKNIKA.PL