INTERMAC · SYSTEMY DO CIęCIA WATERJET

Maszyny do szkła   ·   Narzędzia do szkła   ·   Agregaty do szkła

Głęboka wiedza techniczna na temat procesu optymalizacji cięcia szkła doprowadziła do stworzenia maszyny prostej w obsłudze i utrzymaniu a jednocześnie wysoce wydajnej. Primus łączy w sobie dużą wydajność i wszechstronność technologii z niezawodnością i prostotą obsługi.

Cięcie następuje dzięki ponaddźwiękowemu strumieniowi wody otrzymywanemu dzięki dużej koncentracji: przez odpowiednio skalibrowany otwór przepływa woda pod ciśnieniem około 413,7 MPa (około 60.000 psi) wytwarzając ściśle nakierowany strumień o prędkości prawie trzykrotnie większej od prędkości dźwięku (810 m/s).